0918.561.672

Phở trộn Đệ Nhất vị bò gói 84g

11.000

Vị Bò
Loại Phở trộn
Sợi phở Sợi dẹp, to
Khối lượng 84g